Wettelijke informatie

Wettelijke vermeldingen en privacybeleid van belgian-open-air.be

De website belgië-open-air.be is toegankelijk op het volgende adres: https://www.belgian-open-air.be

De toegang tot en het gebruik van belgian-open-air.be is onderworpen aan deze wettelijke bepalingen en aan de van toepassing zijnde wetten en/of voorschriften.

De verbinding, de toegang en het gebruik van deze site impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van alle bepalingen van deze wettelijke kennisgeving.

PRIVACY POLIKRIJK

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5 van Europese Verordening 2016/679 moeten de verzameling en verwerking van gebruikersgegevens aan de volgende beginselen voldoen:

Het verzamelen en verwerken van gegevens is beperkt tot het maximum voor de weergave van de site.

De uitgever van de site verbindt zich ertoe de integriteit en vertrouwelijkheid van de verzamelde gegevens te waarborgen.

Overeenkomstig de vereisten van artikel 6 van de Europese Verordening 2016/679 vindt het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens alleen plaats indien de gebruiker uitdrukkelijk met de verwerking heeft ingestemd.

De persoonlijke gegevens die op de site worden verzameld zijn: gebruikersnaam, IP-adres, e-mailadres na formele aanvaarding in het contactformulier.

De data hosting van de website belgië-open-air.be wordt verzorgd door OVH.com, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in de rue Kellermann, 2 - 59100 Roubaix - Frankrijk.

De door de site verzamelde en verwerkte gegevens worden uitsluitend in Frankrijk gehost en verwerkt.

De uitgever van belgian-open-air.be zorgt voor de verwerking en bescherming van gegevens, hij kan gecontacteerd worden via de Contactpagina van deze site.

Gebruikersrechten en procedures voor de uitvoering van gebruikersrechten

In overeenstemming met de regelgeving heeft de gebruiker de onderstaande rechten, om zijn verzoek in te willigen, is hij verplicht zijn volledige naam en e-mailadres op te geven.

Cookies

De site maakt gebruik van "cookie"-technieken om statistieken en verkeersinformatie te verwerken, de navigatie te vergemakkelijken en de dienstverlening te verbeteren voor het gemak van de gebruiker.

Voor het gebruik van "cookie"-bestanden met betrekking tot de opslag en analyse van persoonlijke gegevens is de toestemming van de gebruiker noodzakelijkerwijs vereist. Het gebruik van deze "cookies" en persoonlijke gegevens is strikt beperkt tot deze site.

Deze toestemming van de gebruiker geldt voor een periode van 365 dagen. Aan het einde van deze periode zal de site de gebruiker opnieuw toestemming vragen om "cookie"-bestanden op zijn harde schijf op te slaan.

1. Tegenstand van de gebruiker tegen het gebruik van "cookies"-bestanden door de site

De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat hij of zij zich kan verzetten tegen de registratie van deze "cookies" door zijn of haar browsersoftware te configureren. In het geval dat de gebruiker besluit om de "cookies"-bestanden te deactiveren, kan hij/zij verder surfen op de site. Een eventuele storing van de site als gevolg van deze manipulatie kan echter niet worden beschouwd als te wijten aan de uitgever van de site.

2. Beschrijving van de "cookie"-bestanden die door de site worden gebruikt

De site editor vestigt de aandacht van de gebruiker op het feit dat de volgende cookies worden gebruikt bij het surfen op de site:

  1. voor bezoekers: GuppYConnect5, GuppYCookie5, GuppYCrypt, GuppYCrypt, GuppYScreen, hun levensduur is de duur van de verbinding.
  2. voor aangesloten leden: GuppYConnect5, GuppYCookie5, GuppYCookie5, GuppYCrypt, GuppYScreen, GuppYScreen, GuppYUser5, hun levensduur is 365 dagen, tenzij u uitlogt, in welk geval ze worden verwijderd, bij het opnieuw aansluiten worden ze opnieuw aangemaakt.
  3. voor gebruikers van de dienst: GuppYPost5 (blog, forum, gastenboek, nieuws, aanbevelingen, reacties op artikelen), GuppYPref5 (registratie, verbinding, administratie), GuppYContact5 (geavanceerd contact), GuppYAdmPref5 (administratie), GuppYConnect5 (verbinding, administratie).

GuppYPref5, GuppYConnect5, GuppYCrypt, GuppYUser5 cookies zijn gecodeerd voor de veiligheid van de inhoud, met de mogelijkheid om de encryptiesleutel voor de site editor te wijzigen.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze wettelijke kennisgevingen worden beheerst door het Belgische recht. In geval van een geschil en bij gebrek aan een minnelijke schikking zal het geschil worden voorgelegd aan de Belgische rechtbanken overeenkomstig de geldende bevoegdheidsregels.

CONTACT

Voor elk verslag van illegale inhoud of activiteiten kan de gebruiker contact opnemen met de uitgever via de Contactpagina van deze site.


Pagina gelezen 3089 keer