Formaliteiten

De wedstrijd vindt plaats tijdens twee opeenvolgende dagen volgens een vooraf bepaald wedstrijdschema.

Het maximum aantal deelnemers is 750.

Inden dit aantal wordt overschreden zullen de overblijvende deelnemers opgenomen worden op een reservelijst.

Elke schutter die wenst deel te nemen aan de BELGIAN OPEN AIR heeft dit schriftelijk aangevraagd tijdens de provinciale kampioenschappen.

In elke categorie werden de uitnodigingen opgesteld aan de hand van de behaalde punten op de provinciale kampioenschappen.

Het inschrijvingsgeld bedraagt 15 euro.
 

1) Het inschrijvingsgeld wordt teruggegeven indien de schutter :

  • zich minstens een maand vooraf afmeld (postdatum)
  • een medisch attest of een attest van zijn werkgever laat toekomen ten laatste op de maandag volgend op het kampioenschap (postdatum)
  • niet werd uitgenodigd ingevolge plaatsgebrek

2) Het inschrijvingsgeld wordt NIET teruggegeven :

  • indien de schutter niet aanwezig is op de wedstrijd.

De uitnodigingen zullen ongeveer 6 weken voor de wedstrijd verzonden worden.

Wij verzoeken u om bij ontvangst van de uitnodinging de organisatie in te lichten (enkel schriftelijk) indien u niet de mogelijkheid zou zijn om deel te nemen.

In functie van het wedstrijdschema zal elke verontschuldigde deelnemer onmiddellijk vervangen worden door een nog niet uitgenodigde schutter.


Laatste wijziging: 19/09/2017 : 16:53
Pagina gelezen 26383 keer